Opnieuw begonnen

Vorig jaar bestond ons
koor vijfentwintig jaar.
2021 had een feestjaar
moeten worden. Maar
helaas heeft corona
daar een stokje voor
gestoken. Ook hebben
wij twee jaar lang niet
kunnen repeteren. Maar
gelukkig keert het tij.
Sinds kort oefenen we
weer. Niet in ons eigen
repetitielokaal van de
Kouwenaar, maar tot
begin mei in dorpshuis
de Hezebrink in Emst.


Ons jubileumfeest

Het 25-jarig jubileumfeest, dat we dit jaar hadden mogen vieren, verschuiven we naar 2022. Dit omdat alle maatregelen rond corona nog altijd wat onduidelijk en onzeker zijn. We hopen wel, na de gebruikelijke zomerstop, eind augustus weer te kunnen gaan repeteren.


Jubileumjaar

Kantje boord is opgericht in 1996. Dit jaar gedenken wij dus ons 25-jarig bestaan. Of we dat ook kunnen gaan vieren hangt af van tante Corona; we hopen er maar het beste van. Onze activiteitencommissie maakt daarom ook alvast voorzichtig plannen voor een feestelijke dag.


Koor in lockdown

Ons koor is al sinds medio maart niet bij elkaar kunnen komen om te zingen en ook alle optredens zijn afgelast. Dat betreuren wij zeer, maar we houden wel onderling contact: “We’ll stay together”!