Optreden basisschool

In het kader van het project ‘Nederland waterland’ op KBS
‘De Zonnewende’ in Apeldoorn, zal ons koor daar op dinsdagmiddag 18 februari twee gastlessen gaan verzorgen voor de groepen 7 en 8.


Kerstvakantie

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar hebben wij geen repetities. En op maandag 6 januari houden wij onze nieuwjaarsbijeenkomst. Vanaf maandag 13 januari zijn onze repetities weer toegankelijk voor wie overweegt lid van ons koor te worden.


Kerstevent

Zaterdag 14 december zullen wij tussen 13.00 en 16.00 uur vier keer 25 minuten optreden, op verschillende plekken in het dorp, tijdens het Kerstevent in Vaassen


Rabo ClubSupport

Indien u lid bent van Rabobank Noord Veluwe zullen wij het zeer op prijs stellen als u onze aanmelding voor deze actie met één of twee stemmen wilt steunen. Met het geld willen wij de vervanging van (een deel van) onze geluidsapparatuur realiseren. Bij voorbaat onze dank!


Muzikale collecte

Op zaterdag 25 mei zingen wij tussen 12.30 en 13.45 uur op de markt in Vaassen ten bate van het Prins Bernhard cultuurfonds. Iedereen die een bijdrage van minimaal vijf euro in de collectebus doet, ontvangt “gratis” onze laatste CD. Dus kom de 25e tussen de middag naar de markt en doneer royaal!


Vier de lente

Zaterdag 13 april treden wij op in Vaassen, tijdens het in de titel genoemde evenement. Tussen 12.00 en 14.00 uur zingen wij op verschillende plekken in het centrum van het dorp vier blokjes van elk zes nummers.


Jaarvergadering

Vanavond (25 maart) houdt Kantje boord zijn jaarvergadering (ALV). Dit is een besloten bijeenkomst, maar vanaf volgende week maandag zijn mannen die overwegen tot ons koor toe te treden, weer van harte welkom bij onze repetitie voor een vrijblijvende kennismaking.