AAN- OF AFMELDEN (voor deze intekenlijst; elke lijst heeft een eigen formulier)

    Selecteer wat van toepassing is voor zaterdag 28 oktober 2023

    Als het nog niet zeker is of je kunt komen dan komt een kruisje in kolom 'Nee' en je toelichting in kolom 'Opmerkingen'.
    Ook als je een voorkeur hebt voor een bepaalde dag dan kun je dat hier aangeven.